Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/fransboekema.nl/DEFAULT/cms/library/config.php on line 13
Frans Boekema: Profiel
     

Profiel

Prof Dr Frans Boekema is als Hoogleraar Economische Geografie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan de Universiteit van Tilburg heeft hij onderwijs gegeven en onderzoek verricht op het vakgebied Regionale Economie. Hij heeft zijn vakkennis niet alleen op academisch en theoretisch terrein ontwikkeld maar vooral ook door empirische kennis en ervaring in wisselwerking met de (dagelijkse) praktijk. Er zijn vele tientallen wetenschappelijke publicaties van zijn hand verschenen (zie o.a. ook bij publicaties). Daarnaast zijn er tientallen onderzoeks- en adviesrapporten tot stand gekomen, in opdracht van een grote en gevarieerde groep opdrachtgevers.Onder deze opdrachtgevers bevinden zich tal van gemeenten en regio’s, provincies, Kamers van Koophandel, Ministeries, Arbeidsbureaus, Opleidingsinstituten, Banken en financiele instellingen, bedrijven en branche-organisaties, Ontwikkelingsmaatschappijen, Verenigingen van werkgevers en vakbonden, Winkeliersvereningen en andere.

Hij is beschikbaar voor onderzoeks- en adviesopdrachten op het brede terrein van economische ontwikkelingsvraagstukken van gemeenten, regio’s, provincies en landsdelen. Afhankelijk van het voorgelegde probleem wordt bekeken of er een advies dan wel een onderzoek mogelijk is. (zie verder bij advies en onderzoek) Voor het verzorgen van lezingen, speekbeurten en presentaties is hij beschikbaar, waarbij op basis van de wensen van de opdrachtgever maatwerk zal worden geleverd. Met andere woorden, over inhoud, vorm, presentatie en lengte van de lezing kan eveneens een passend aanbod gerealiseerd worden. (zie verder bij lezingen).
logo_s_kleur.jpg